MDP_ASSIS-89

ESO

En una etapa de canvi constant i de creixement cap a la maduresa, a secundària prioritzem el seguiment acadèmic i el benestar personal, la competència social, la pràctica d’esports d’estiu i d’hivern, l’experimentació científica o la promoció de l’anglès, alhora que els oferim la possibilitat d’aprendre a resoldre conflictes a través de la mediació entre iguals i de tenir una relació estreta amb la natura pròpia d’una escola d’estil franciscà.

Perfil de sortida de l'alumne

Aquestes són les dimensions que treballem i que defineixen el nostre perfil d’alumnat:

0178

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa