93 752 41 71

Oxford University Test Centre

Amb la nostra voluntat de reforçar l’aposta per l’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa, i en col·laboració Oxford University Press, qualsevol alumne de l’escola podrà certificar el seu nivell d’anglès en els nivells A2, B1 i B2, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Per fer-ho, podrà examinar-se de les 4 competències acreditades (reading, listening, speaking i writing) de forma conjunta o per separat, amb el corresponent informe de resultats d’Oxford University Press. Les proves són 100% on-line i es realitzen a la mateixa escola d’acord amb el dia i hora pactats.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website