93 752 41 71

Batxillerat Dual

Batxillerat Dual

En la missió d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i
gràcies al conveni signat amb Academica Corporation –la principal institució
escolar i educativa dels EUA i creadora del programa internacional de doble
titulació “Diploma Dual”– volem oferir als nostres alumnes la possibilitat de
cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.         
 
Mitjançant aquest conveni, des de l’escola s’ha implementat per als alumnes
a partir de 2n d’ESO que ho desitgin el programa de doble titulació de
Batxillerat espanyol i estatunidenc. Gràcies a aquest programa, els nostres
alumnes des de 2n d’ESO podran estar matriculats a l’escola i
simultàniament en una High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website