0083

Educació Primària

A l’educació primària cal despertar les ganes d’aprendre i el treball de valors que ajuden a créixer com a persones alegres, atentes i compromeses.

Treballem molt l’hàbit lector amb diferents projectes per cicles (Glifing, Club de lectura, Padrí lector…). També introduïm l’aprenentatge per projectes a tota l’etapa i augmentem la presència de l’anglès a l’aula amb el mètode CLIL a partir de 3r.

Els ordinadors personals es van fent presents a fi de crear entorns d’aprenentatge virtuals, amb un projecte propi de robòtica. També organitzem colònies per a tots els cursos.

Objectius principals

La finalitat de la Educació Primària és facilitar aprenentatges per garantir una formació integral i preparar l'alumnat per a l'Educació Secundària Obligatòria.
iconos-38
L'expressió i comprensió oral
iconos-38
L'escriptura
iconos-38
La lectura
iconos-38
El càlcul
iconos-38
La creativitat i l'afectivitat
iconos-38
L'adquisició de nocions bàsiques de la cultura
iconos-38
Els hàbits de convivència
iconos-38
Estudi i treball
iconos-38
El sentit artístic

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa