93 752 41 71

Les matemàtiques

Les matemàtiques

Seguim un programa de matemàtiques competencials, contextualitzades i manipulatives.

EMAT per l’Educació Primària amb situacions d’aprenentatge autèntiques, problemes, aprenentatge cooperatiu, PBL… Atenent la diversitat de l’aula amb activitats que connecten amb les diferents maneres d’aprendre, recursos multinivell, sessions de repàs i autoavaluació. Amb aquest programa hi ha una gran varietat de materials i recursos que fan les classes un espai d’aprenentatge dinàmic, pràctic i emocionant. La ciclicitat vertical, amb continuïtat a través de les etapes educatives, i ciclicitat horitzontal al llarg del curs és un altre dels aspectes d’aquest programa.

ONMAT per a l’Educació Secundària amb els steps que són micro unitats d’aprenentatge amb objectius específics a curt termini que faciliten a l’alumnat el seu procés d’aprenentatge i el mantenen motivat en tot moment. Estan organitzats per a reconèixer i utilitzar connexions entre els diferents elements matemàtics interconnectant conceptes i procediments. Sessions estructurades en tres moments per a construir i desenvolupar el contingut matemàtic amb resolució de situacions autèntiques per connectar conceptes.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website