93 752 41 71

Projecte digital @A6

L’escola aposta per un entorn d’aprenentatge cada cop més digitalitzat on l’alumne millora la seva competència digital alhora que treballa procediments i continguts de cada matèria. Per això disposem d’Ipads per a l’alumnat d’infantil i primària, d’una aula Mac per a primària i secundària i, a partir de 6è de primària, introduïm l’ús dels Chromebooks com a eina de treball. Tot ben connectat amb una potent cobertura wifi a tots els edificis que també dona servei a les pissares i pantalles digitals amb què dotem totes les aules.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website