93 752 41 71

Aprenentatges globalitzats

Aprenentatges globalitzats

A l’etapa d’Educació Primària l’àrea de coneixement del Medi Natural i Social es treballa a partir de situacions d’aprenentatge (aprenentatges globalitzats).

S’utilitza aquest terme per referir-nos a aquelles experiències que, independentment de la forma en què es presenten, parteixen d’un context i plantegen un repte a la persona que aprèn. El fet que l’aprenentatge es fonamenti en la resolució d’un repte o d’una problemàtica real provoca que l’aprenent hagi de dur a terme amb eficàcia una acció o un seguit d’accions que impliquen una o més capacitats per a les quals són imprescindibles els sabers d’un o més camps de coneixement; per això diem que les situacions d’aprenentatge s’orienten a l’assoliment de competències.

El treball a partir de situacions d’aprenentatge permet als alumnes participar activament en el seu procés d’aprenentatge en l’àmbit de la descoberta i d’experimentació. Permet implicant-se i decidir d’acord amb els seus interessos i els del currículum, a més a més d’afavorir l’aprenentatge entre iguals. La programació de l’escola per aquesta àrea es porta a terme al llarg de tota l’etapa de Primària, amb una o dues situacions al llarg del trimestre i amb sortides relacionades, experiments al laboratori, col·laboracions amb entitats i visites a l’aula.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website