93 752 41 71

Festa de l’esport

Festa de l’esport

Volem presentar l’esport com una pràctica potenciadora de valors i de benestar integral per a l’alumnat, reduint així els comportaments que poden afectar la seva salut i desenvolupament (factors de risc). Per aquesta raó, l’esport esdevé un eix transversal a partir del qual es programen matèries optatives, sortides, competicions o, en el cas de 1r i 2n d’ESO, el treball de síntesi.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website