93 752 41 71

English x 2

Treballem l’anglès des d’Infantil 3 i, a partir de 3r de Primària, introduïm el projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) amb l’objectiu d’augmentar les hores d’anglès a l’aula. Així, matèries curriculars com Plàstica, Tecnologia, Geografia o Física/Química es converteixen en Arts & Crafts, Technology, Geography o Physics and Chemistry.

A la nostra escola l’alumnat i les seves famílies poden certificar el seu anglès en els nivells A2, B1 i B2. Per fer-ho, oferim la possibilitat d’examinar-se amb Oxford University Press a la pròpia escola. D’altra banda,  i gràcies al conveni signat amb Academica Corporation -la principal institució escolar i educativa dels EUA- a partir d’ESO2, i amb la titulació del Batxillerat Dual, l’alumnat pot començar a cursar el batxillerat dels EUA abans de començar el batxillerat català. A més a més, promovem la immersió lingüística amb estades d’estiu a l’estranger per a tot l’alumnat d’ESO.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website