93 752 41 71

Els tallers

Els tallers

Les activitats que treballen l’autonomia dels infants els ajuden a créixer de forma segura i afavoreixen altres aprenentatges. A l’hora de tallers potenciem activitats manipulatives, artístiques, lúdiques…  on els infants aprenen entre iguals, sempre amb la supervisió de l’adult que fa de guia i acompanyant en el seu procés d’aprenentatge individual. Dits fins, taller artístic, pega-paper-tisora, jocs de taula, l’ús de tauletes o de la Bee-bot… potencien a més a més la creativitat, la iniciativa i la presa de decisions del nostre alumnat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website