Matèries optatives

Oferim matèries optatives que connecten l’alumnat amb el món que els envolta: economia, oratòria, esport i salut, francès, creació d’aplicacions per a mòbils, tècniques d’estudi, etc.

Servei Comunitari

Els alumnes de 3r d’ESO col·laboren amb l’organització del centre de Distribució Solidària d’Aliments (DISA Premià) amb l’objectiu de promoure accions de compromís cívic amb la comunitat entre ells i elles. Aquesta entitat està dedicada a les persones que no els hi és possible cobrir la necessitat bàsica d’alimentació i són derivades des dels serveis […]

Projecte de Mediació escolar

L’equip docent de Secundària considera que cal fer incidència en la gestió positiva dels conflictes com una oportunitat d’aprenentatge i de creixement personal. Amb aquesta filosofia oferim aquest Projecte de Mediació Escolar com una eina més per a prevenir i gestionar els conflictes entre iguals.