93 752 41 71

Fem poble

Fem poble

A l’escola fem poble i aprenem del nostre entorn a través de diferents projectes i activitats que es porten a terme al llarg dels diferents cursos. L’alumnat d’Educació Infantil coneix l’entorn treballant i vivint la cultura popular. L’alumnat més petit de l’escola realitza diferents projectes tenint com a eixos principals els pirates i els premianencs, […]

English x 2

Treballem l’anglès des d’Infantil 3 i, a partir de 3r de Primària, introduïm el projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) amb l’objectiu d’augmentar les hores d’anglès a l’aula. Així, matèries curriculars com Plàstica, Tecnologia, Geografia o Física/Química es converteixen en Arts & Crafts, Technology, Geography o Physics and Chemistry. A la nostra escola l’alumnat i les seves […]

L’esport a l’escola

A l’escola es presenta l’esport com una pràctica potenciadora de valors i de benestar integral per a l’alumnat, reduint així els comportaments que poden afectar la seva salut i desenvolupament (factors de risc). Aquesta pràctica s’inicia a Educació Infantil a través de psicomoticitat. Es continua a Primària a l’àrea d’Educació Física. Dins d’aquesta àrea també […]

Projecte ”Hemiòlia”

La nostra escola compta amb una especialista de música per a cada etapa i una aula específica. Això ens permet elaborar un projecte propi des d’educació infantil fins a secundària on es treballa tant la vessant vocal com la instrumental. Aquesta feina l’aprofitem per a celebrar concerts com el de la Música pel Món (amb […]

Servei Comunitari

Els alumnes de 3r d’ESO col·laboren amb l’organització del centre de Distribució Solidària d’Aliments (DISA Premià) amb l’objectiu de promoure accions de compromís cívic amb la comunitat entre ells i elles. Aquesta entitat està dedicada a les persones que no els hi és possible cobrir la necessitat bàsica d’alimentació i són derivades des dels serveis […]

Projecte digital @A6

L’escola aposta per un entorn d’aprenentatge cada cop més digitalitzat on l’alumne millora la seva competència digital alhora que treballa procediments i continguts de cada matèria. Per això disposem d’Ipads per a l’alumnat d’infantil i primària, d’una aula Mac per a primària i secundària i, a partir de 6è de primària, introduïm l’ús dels Chromebooks […]

Matèries optatives

Oferim matèries optatives que connecten l’alumnat amb el món que els envolta: economia, oratòria, esport i salut, francès, creació d’aplicacions per a mòbils, tècniques d’estudi, etc.

Projecte de Mediació escolar

L’equip docent de Secundària considera que cal fer incidència en la gestió positiva dels conflictes com una oportunitat d’aprenentatge i de creixement personal. Amb aquesta filosofia oferim aquest Projecte de Mediació Escolar com una eina més per a prevenir i gestionar els conflictes entre iguals.

Les matemàtiques

Seguim un programa de matemàtiques competencials, contextualitzades i manipulatives. EMAT per l’Educació Primària amb situacions d’aprenentatge autèntiques, problemes, aprenentatge cooperatiu, PBL… Atenent la diversitat de l’aula amb activitats que connecten amb les diferents maneres d’aprendre, recursos multinivell, sessions de repàs i autoavaluació. Amb aquest programa hi ha una gran varietat de materials i recursos que […]

CreaEscola Quality Certificate for Education Website