93 752 41 71

Fem poble

A l’escola fem poble i aprenem del nostre entorn a través de diferents projectes i activitats que es porten a terme al llarg dels diferents cursos. L’alumnat d’Educació Infantil coneix l’entorn treballant i vivint la cultura popular. L’alumnat més petit de l’escola realitza diferents projectes tenint com a eixos principals els pirates i els premianencs, […]

English x 2

Treballem l’anglès des d’Infantil 3 i, a partir de 3r de Primària, introduïm el projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) amb l’objectiu d’augmentar les hores d’anglès a l’aula. Així, matèries curriculars com Plàstica, Tecnologia, Geografia o Física/Química es converteixen en Arts & Crafts, Technology, Geography o Physics and Chemistry. A la nostra escola l’alumnat i les seves […]

Cap nen/a fora de joc

Programa contra el bullying

Al llarg de tota l’Educació Primària a l’escola es porta a terme el projecte Cap nen/a fora de joc.Amb el lema L’esport com a eina de prevenció del Bullying la Fundació del Barça ha dissenyat una metodologia adaptada al currículum escolar per ensenyar a identificar i prevenir l’assetjament escolar. Es tracta d’una metodologia que aborda […]

L’esport a l’escola

A l’escola es presenta l’esport com una pràctica potenciadora de valors i de benestar integral per a l’alumnat, reduint així els comportaments que poden afectar la seva salut i desenvolupament (factors de risc). Aquesta pràctica s’inicia a Educació Infantil a través de psicomoticitat. Es continua a Primària a l’àrea d’Educació Física. Dins d’aquesta àrea també […]

Projecte ”Hemiòlia”

La nostra escola compta amb una especialista de música per a cada etapa i una aula específica. Això ens permet elaborar un projecte propi des d’educació infantil fins a secundària on es treballa tant la vessant vocal com la instrumental. Aquesta feina l’aprofitem per a celebrar concerts com el de la Música pel Món (amb […]

Aprenentatges globalitzats

A l’etapa d’Educació Primària l’àrea de coneixement del Medi Natural i Social es treballa a partir de situacions d’aprenentatge (aprenentatges globalitzats). S’utilitza aquest terme per referir-nos a aquelles experiències que, independentment de la forma en què es presenten, parteixen d’un context i plantegen un repte a la persona que aprèn. El fet que l’aprenentatge es […]

Projecte digital @A6

L’escola aposta per un entorn d’aprenentatge cada cop més digitalitzat on l’alumne millora la seva competència digital alhora que treballa procediments i continguts de cada matèria. Per això disposem d’Ipads per a l’alumnat d’infantil i primària, d’una aula Mac per a primària i secundària i, a partir de 6è de primària, introduïm l’ús dels Chromebooks […]

Les matemàtiques

Seguim un programa de matemàtiques competencials, contextualitzades i manipulatives. EMAT per l’Educació Primària amb situacions d’aprenentatge autèntiques, problemes, aprenentatge cooperatiu, PBL… Atenent la diversitat de l’aula amb activitats que connecten amb les diferents maneres d’aprendre, recursos multinivell, sessions de repàs i autoavaluació. Amb aquest programa hi ha una gran varietat de materials i recursos que […]

Mètode d’entrenament lector Glifing

Des de I4 fins a 3r d’Educació Primària apliquem el mètode d’entrenament de la lectura Glifing. Aquest programa està basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica (sessions de 15-20 minuts), permeten a l’alumnat amb dificultats lectores entrenar de manera intensiva i amena. Així mateix, aquest mètode també pot utilitzar-se com a eina […]

CreaEscola Quality Certificate for Education Website