93 752 41 71

Fem poble

Fem poble

A l’escola fem poble i aprenem del nostre entorn a través de diferents projectes i activitats que es porten a terme al llarg dels diferents cursos. L’alumnat d’Educació Infantil coneix l’entorn treballant i vivint la cultura popular. L’alumnat més petit de l’escola realitza diferents projectes tenint com a eixos principals els pirates i els premianencs, […]

English x 2

Treballem l’anglès des d’Infantil 3 i, a partir de 3r de Primària, introduïm el projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) amb l’objectiu d’augmentar les hores d’anglès a l’aula. Així, matèries curriculars com Plàstica, Tecnologia, Geografia o Física/Química es converteixen en Arts & Crafts, Technology, Geography o Physics and Chemistry. A la nostra escola l’alumnat i les seves […]

Projecte Robòtica

Introduïm la robòtica a totes les etapes, des de I4 fins a 4t d’ESO: Bee Bots, Scratch, WEDO LEGO, Microbit o Arduino ens permeten endinsar-nos en un sistema d’aprenentatge multidisciplinar que permet als estudiants desenvolupar àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques d’acord amb un plantejament molt creatiu i motivador. 

L’esport a l’escola

A l’escola es presenta l’esport com una pràctica potenciadora de valors i de benestar integral per a l’alumnat, reduint així els comportaments que poden afectar la seva salut i desenvolupament (factors de risc). Aquesta pràctica s’inicia a Educació Infantil a través de psicomoticitat. Es continua a Primària a l’àrea d’Educació Física. Dins d’aquesta àrea també […]

Projecte ”Hemiòlia”

La nostra escola compta amb una especialista de música per a cada etapa i una aula específica. Això ens permet elaborar un projecte propi des d’educació infantil fins a secundària on es treballa tant la vessant vocal com la instrumental. Aquesta feina l’aprofitem per a celebrar concerts com el de la Música pel Món (amb […]

Projecte digital @A6

L’escola aposta per un entorn d’aprenentatge cada cop més digitalitzat on l’alumne millora la seva competència digital alhora que treballa procediments i continguts de cada matèria. Per això disposem d’Ipads per a l’alumnat d’infantil i primària, d’una aula Mac per a primària i secundària i, a partir de 6è de primària, introduïm l’ús dels Chromebooks […]

CreaEscola Quality Certificate for Education Website