Festa de l’esport

Volem presentar l’esport com una pràctica potenciadora de valors i de benestar integral per a l’alumnat, reduint així els comportaments que poden afectar la seva salut i desenvolupament (factors de risc). Per aquesta raó, l’esport esdevé un eix transversal a partir del qual es programen matèries optatives, sortides, competicions o, en el cas de 1r […]

Projecte digital @A6

L’escola aposta per un entorn d’aprenentatge cada cop més digitalitzat on l’alumne millora la seva competència digital alhora que treballa procediments i continguts de cada matèria. Per això disposem d’Ipads per a l’alumnat d’infantil i primària, d’una aula Mac per a primària i secundària i, a partir de 6è de primària, introduïm l’ús dels Chromebooks […]

Projecte ”Musifica’t”

A la nostra escola comptem amb quatre especialistes de música i una aula específica. Això ens permet elaborar un projecte propi des d’educació infantil fins a secundària on es treballa tant la vessant vocal com la instrumental. Aquesta feina l’aprofitem per a celebrar concerts com el de la Música pel Món (amb caràcter solidari) o […]

English x 2

Treballem l’anglès des de P3 amb el mètode AMCO i, a partir de 3r de Primària, introduïm el projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) amb l’objectiu d’augmentar les hores d’anglès a l’aula. Així, matèries curriculars com Plàstica, Tecnologia, Geografia o Física/Química es converteixen en Arts & Crafts, Technology, Geography o Physics and Chemistry. A […]

Projecte Robòtica

Introduïm la robòtica a totes les etapes, des de P4 fins a 4t d’ESO: Bee Bots, Scratch, WEDO LEGO, Microbit o Arduino ens permeten endinsar-nos en un sistema d’aprenentatge multidisciplinar que permet als estudiants desenvolupar àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques d’acord amb un plantejament molt creatiu i motivador.