93 752 41 71

Iniciem el programa ONMAT

Aquest curs al primer cicle de secundària hem iniciat l’estudi de les matemàtiques amb la plataforma ONMAT. Aquesta plataforma ja funciona a infantil i primària, fins 4t actualment, sota el nom de eMAT. Al desembre del 2019 el professorat de secundària vam creure que seria interessant avançar-nos en l’aplicació d’aquesta metodologia de manera que dintre de dos anys tota l’escola seguís aquest plantejament didàctic de la matèria. La situació de la pandèmia va ser un bon banc de proves per poder experimentar-ho. Amb l’aposta per la digitalització de les aules a ESO vam veure oportú iniciar-lo al primer cicle.

Quin plantejament didàctic proposa? És una plataforma digital amb activitats, reptes, treball en grups, jocs i recursos que permeten personalitzar l’aprenentatge de la matèria. Entre altres avantatges està la possibilitat d’assignar activitats personalitzades i adaptar el currículum matemàtic (allò que s’ha de treballar) a cada alumne o grups d’alumnes. Incorpora elements del joc digital per connectar als alumnes amb les matemàtiques a través d’assolir reptes i aconseguir recompenses a mesura que fan activitats. Aquest element l’incorporarem al segon trimestre. En definitiva es tracta que l’alumnat pugui desenvolupar de forma més autònoma el seu itinerari d’aprenentatge a través d’un entorn dinàmic i més proper a l’alumnat.

 

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website