93 752 41 71

Welcome Katelyn!

A partir d’aquest mes d’octubre, comptarem amb la presència de la nova auxiliar de conversa en anglès. Es diu Katelyn i arriba des de New Orleans (Estats Units). La seva tasca és reforçar el treball de les especialistes d’anglès en l’àmbit de la comunicació oral i escrita tant a primària com a secundària. A infantil, participa de les dinàmiques de classe com ara audicions, jocs, etc. També intervé a les estones de pati per tal d’afavorir la conversa d’una forma més espontània i informal.

Confiem que la seva tasca reforci el treball del nostre alumnat amb la llengua anglesa.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website