93 752 41 71

Tercer trimestre ESO

Les circumstàncies especials amb què comencem la 3 a avaluació ens fan redissenyar els criteris d’avaluació de les matèries. Totes les activitats avaluatives de l’ESO es centraran en les competències bàsiques i tindran uns elements d’avaluació comuns:

Les tasques seran demanades i lliurades a través de l’eina de Google Classroom. És una eina senzilla que permetrà demostrar el grau d’assoliment de la competència transversal digital de cada alumne. (Competència transversal de l’àmbit digital).

En el cas de les matemàtiques, aprofitarem l’actual conjuntura per introduir recursos del projecte ONMAT (editorial Tekman Books) per a tots els cursos.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website