93 752 41 71

Robòtica a l’escola

La introducció de la robòtica i la programació a l’aula vol donar resposta a una necessitat que s’ha generat a la nostra societat on la tecnologia s’ha convertit en una eina imprescindible per a la gestió del treball i en definitiva en el nostre dia dia.

Cal doncs, preparar el nostre alumnat per afrontar aquesta realitat donant les eines que els capacitin per a fer-ho.

És des de Cicle Mitjà on l’escola comença a treballar i educar el pensament computacional des de diferents àmbits, desde la programació desconnectada, on a través de jocs s’introdueixen conceptes informàtics i els primers algoritmes,  a la introducció d’alguns llenguatges de programació per blocs a través de Code o Scratch. També es treballa la construcció i programació de robots utilitzant Lego we do.

A secundària s’aprofundeix en el concepte de “Què vol dir programar”, creant algoritmes que resolguin problemes i que després es puguin adaptar a qualsevol llenguatge de programació i a qualsevol àrea i matèria.

S’aprofundeix en els llenguatges ja treballats com scratch i se n’incorporen de nous com Snap o Programming permeten posar-los llavors en pràctica en diferents projectes amb Microbit, Arduino i amb el robots de Lego Spike.

També s’incorpora la creació d’Apps per a mòbils, començant per aplicacions molt senzilles i guiades i poc a poc cadascú al seu ritme va avançant amb l’objectiu que en acabar el curs siguin capaços de crear la seva pròpia aplicació, permetent després aplicar aquest disseny i coneixement en altres matèries. Es procura amb aquest treball que l’alumnat s’impliqui activament en el procés d’aprenentatge i es fomenta que assumeixin i desenvolupin habilitats com l’autonomia, la imaginació, la creativitat i la resolució de problemes.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website