93 752 41 71

 La solidaritat ens uneix i ens mou!

 La solidaritat ens uneix i ens mou!

 La solidaritat és un dels eixos vertebradors del nostre projecte educatiu. Totes les accions que portem a terme en aquest àmbit s’agrupen dins del Projecte SOM (Solidaritat i Missió Mare del Diví Pastor). Aquest projecte va ser creat amb la finalitat de treballar el valor de la solidaritat a cada escola MDP i de manera conjunta entre totes les nostres escoles d’arreu del món. Es desenvolupa a través de projectes de cooperació al desenvolupament humà i sostenible, d’apadrinament d’infants de les nostres escoles de Centre i Sud-amèrica i de projectes de voluntariat a les nostres escoles i cases de missions d’Amèrica Llatina. 

Aquest gran projecte solidari es va estrenar el curs 2017/18 quan vam participar en el projecte “Pintem Tunjuelito” que naixia amb l’objectiu de dotar d’un sostre adequat a l’escola Nuestra Señora de les Victòries del barri de Tunjelito, Bogotà (Colòmbia). Al llarg de tots aquests anys s’ha pogut col·laborar, gràcies a la solidaritat de totes les escoles, en altres projectes: 

-2018-2019 “El cor ens porta a Bluefields!” Col·laboració en el projecte de construcció dels lavabos de primària per a la nostra escola de Bluefields, (Nicaragua). 

-2019-2020 “Repte: Una taula per a tothom” projecte de renovació de mobiliari per les aules de l’Escola Madre del Divino Pastor de Santa Catarina Pinula (Guatemala). 

Aquest curs 2021-2022 volem col·laborar en el projecte “La Salut ens mou: Uneix-te” destinat a canviar els dipòsits de reserva d’aigua i els sostres fets d’amiant (uralita), per tal de tenir cura de la salut de la comunitat educativa a la nostra escola de Villeta (Colòmbia). L’Escola Assís, a més, participa i col·labora en diversos projectes propis com l’organització del centre de Distribució Solidària d’Aliments (DISA Premià), amb l’objectiu de promoure accions de compromís cívic amb la comunitat; recollint taps per a la Fundació El Maresme que, amb seu a Mataró i sense afany de lucre, treballa a favor de la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca; o bé organitzant un concert solidari a la pròpia escola per a donar suport econòmic a una entitat social i/o humanitària. 

La solidaritat ens uneix i ens mou!! 

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website