93 752 41 71

Estades lingüístiques d’estiu a Irlanda

Aquest curs escolar incorporem estades d’estiu a Irlanda que inclouen estada amb família nadiua, combinació de classes lectives i activitats de lleure, així com el coneixement de l’entorn i les tradicions de la zona.

Aquestes estades estan especialment dissenyades per a l’alumnat d’ESO i representen una oportunitat excel·lent per interactuar en un context d’immersió lingüística. 

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website