93 752 41 71

AIXÍ ENTRENEM LA LECTURA

Enguany és el cinquè curs que des de P-4 fins a 3r d’Educació Primària apliquem el mètode d’entrenament de la lectura Glifing.

El mètode Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada infant. Amb les dades recollides i processades es dissenya un pla individualitzat d’entrenament que incideix allà on el nen/a ho necessita.

Aquest programa d’entrenament lector està basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica (sessions de 15-20 minuts), permeten a l’alumnat amb dificultats lectores entrenar de manera intensiva i amena. Així mateix, aquest mètode també pot utilitzar-se com a eina d’aprenentatge de la lectura per a nens/es sense dificultats en aquesta habilitat. Aquest mètode l’apliquem de forma grupal a l’aula (una sessió a la setmana de P-4 a 3r d’E.P.) i de forma individual tant a casa com a l’escola (de 1r a 3r d’E.P.). Fent referència a l’entrenament individual a l’escola, l’apliquem a uns 7/8 infants per aula i curs entre aquells que mostren una evolució més lenta en l’aprenentatge de la lectura. La resta de l’alumnat té la possibilitat de fer-ho a casa amb el seguiment de l’escola.

Fent una valoració del treball Glifing en d’aquest darrer curs, podem confirmar que el 65% dels nens/es amb dificultats de lectura han passat d´un nivell baix a mitjà/alt, i només el 35% es manté en un nivell baix de lectura i comprensió. També constatem que al voltant d’un 28% d’alumnat per aula ha utilitzat aquest mètode a casa.  Enguany, des de l’escola confeccionarem un sistema de reforços per a estimular encara més l’ús del Glifing a casa.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website