93 752 41 71

Tutories entre iguals, Matemàtiques 3r ESO

Al curs de 3r d’ESO, durant l’hora de matemàtiques  dels divendres treballem en petits grups de 3 persones de diferents nivells. És el que anomenem “tutories entre iguals”.

És una experiència ja provada el curs passat que potencia les relacions entre els membres del grup i detecta els errors de comprensió d’alguns alumnes.

Els hi repartim un full ple d’activitats del tema vigent que han de fer conjuntament, no es tracta de fer totes les activitats sino d’assegurar que tots els membres del grup saben fer les activitats que entreguen.

esta3 (1)

La cooperació entre alumnes és beneficiosa per a tothom; els que dominen la matèria han de fer l’esforç per explicar-ho als que els costa més, una tasca gens fàcil, i els que tenen més dificultats aprenen mètodes amb una explicació directa sobre el seu propi full que d’altra manera seria més difícil d’aconseguir.

 

 

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website