93 752 41 71

Diploma Dual

De cara al curs vinent es presenta un nou projecte a l’ESO dins l’àmbit de la llengua anglesa.

Gràcies al conveni signat amb Academica Corporation –la principal institució escolar i educativa dels EUA i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”– volem oferir als nostres alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.         

El programa Diploma Dual es realitza 100% en línia i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament amb la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació del Batxillerat català, la titulació de High School dels Estats Units.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

●        Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors…– en un entorn d’estudi i treball

●        Immersió tecnològica: 100% en línia –plataformes, eines, comunicacions, etc.–

●        Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website