93 752 41 71

Criteris d’avaluació

Professors i professores hem explicat als vostres fills els criteris segons els quals seran avaluats de cada matèria. A continuació us fem saber que els podeu consultar a l’espai Àgora en qualsevol moment. És recomanable que les conegueu i les repasseu de tant en tant per saber si el vostre fill/a està treballant de manera ajustada al que se li demanarà que compleixi.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website