93 752 41 71

Canvi de festa

Benvolgudes famílies,
Quan el curs passat vam triar les festes de lliure disposició, crèiem que el 5 de juny (2ª Pasqua) seria festa local o Autonòmica, i no la vam agafar. Ara sabem que no ho és però que sí que és festa local a Barcelona, Mataró i diversos municipis.
Creiem convenient agafar, doncs, el 5 de juny com a festa de lliure disposició i, a canvi, el dia 17 de març serà dia lectiu.

17 de març

Dia lectiu

5 de juny

(2a Pasqua)

Festa de lliure disposició

 

Atentament
Equip directiu

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website